Czy lusterka wchodzą w skład obrysu?


Pojawianie się dyskusji na temat obrysu samochodu terenowego powoduje kreatywne wymyślanie omijania prawa. Ostatnimi czasy przekazano mi informację, w którą uwierzyłem niestety, iż stosowne władze w naszym kraju zatrzymujące nasze auta z powodu wystających np. kół po za błotnik nie mają racji, ponieważ obrys samochodu stanowią lusterka.

Postanowiłem jednak sprawdzić otrzymaną informację by móc użyć ewentualnego artykułu w czasie zatrzymania.
Wszystko co potrzebujemy znajduje się w Rozporządzeniu
(rozporzadzenie z dnia 31.12.02 Dz. Ustaw nr 32 pozycja 262)
Szczególnie interesuje nas § 11 pkt 10

„w błotniki lub inne elementy nadwozia lub podwozia, o szerokości nie mniejszej niż szerokość opony, a w przypadku kół bliźniaczych – nie mniejszej niż odległość między zewnętrznymi krawędziami opon; przy czym błotniki samochodu osobowego i motocykla, przy masie własnej pojazdu, powinny odpowiadać następującym warunkom:
a) kąt opasania koła przez błotnik powinien być taki, aby obejmował co najmniej z przodu 30° i z tyłu 50° od pionowej płaszczyzny przechodzącej przez oś koła,
b) odległość między zewnętrzną krawędzią błotnika a osią koła w wymaganym kącie opasania nie może być większa niż dwukrotna wartość statycznego promienia opony,
c) najniższy punkt tylnej krawędzi błotnika lub innego elementu pełniącego jego funkcję znajdujący się w płaszczyźnie symetrii opony nie może znajdować się wyżej niż 150 mm ponad poziomą płaszczyzną przechodzącą przez oś koła
d) błotników nie wymaga się w pojeździe nietypowej konstrukcji;”

W dużym skrócie błotnik ma zakrywać koło, pod żadnym pozorem koło nie może wystawać po za błotnik, całe koło jak i felga i opona. Nie ma mowy w rozporządzeniu na temat ustępstw informujących o obrysie. Mowa jest tylko i wyłącznie na temat błotników.

Powiedzmy że komuś ten punkt umknął i przeczytał obrys i dalej upiera się przy informacji że lusterka mogą stanowić obrys. Niestety i tu osoby tworzące rozporządzenie zamknęły furtkę na ewentualne kreatywne podejście do prawa.
Już w § 1. pkt 4 napisano „Boczny obrys pojazdu oznacza płaszczyznę równoległą do podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu, przechodzącą przez najdalej wysunięty punkt na zewnątrz pojazdu, z wyjątkiem lusterek, świateł bocznych i elementów elastycznych (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).”
Niestety przepis ten nie tylko eliminuje wykorzystanie lusterek podczas „kłótni”, ale także może doprowadzić do ukarania kolegów którzy na przykład mają błotniki gumowe. Gdyż władza może sobie przypomnieć że w punkcie 4 jest także mowa o wykluczeniu elementów elastycznych, do których zdecydowanie możemy zaliczyć elementy gumowe.
Poniżej zamieszczam możliwość pobrania rozporządzenia:
PS. jedyne ominięcie tego prawda dotyczy samochodów specjalnych :) więc jest opcja zarejestrowania samochodu jako samochód specjalny :) lub zabytkowy