Uniwersalny Interkom po przez Bluetooth


Co to znaczy uniwersalny interkom?

Uniwersalny interkom tworzy się w celu łatwiejszej i szerszej komunikacji między markami/producentami interkomów posiadających moduły rozmowy w konferencji. Zaawansowana technologia pracuje bez zakłóceń w interkomach Sena i innych wspierających  Bluetooth Hans-Free Profile (HFP). Uniwersalność interkomu umożliwia swoim oprogramowanie SENA modelami  SMH5, SMH10, SPH10.

Kompatybilne z innymi markami
Sena interkom Bluetooth łączy się z innymi urządzeniami bluetooth innych marek. Interkomowo konwersacja po przez Bluetooth. Sena może być z parowany tylko z jednym nie-senowym zestawem. Więc próba połączenia z nowym zestawem nie-senowym spowoduje utratę poprzedniego połączenia.
Zaprojektowane dla wygody

Zobacz jak to działa na rysunku obok.